บริการของเรา

TVMS
ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร

ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงทุกวันนี้ มีความต้องการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ในการจัดการยานพาหนะ บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดเตรียม ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ การจัดการยานพาหนะในทุกๆด้าน และมองหาวิธีการที่ดีที่สุดมาปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร พิจารณานำระบบจัดการที่เหมาะสมมาใช้ ให้มีความสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ผลิตภัณฑ์ของ SMAT

*Exclusive for SMAT customer.
 • Fee service

  We care about customer convenience to use M-Flow. We are pleased to support you with our Best Service. 

  SMAT M-Flow Management Service 

  Service 1: Monthly Management by SMAT account
  Service 2: Registration Service for the Customer account
  Service 3: Payment Service for M-Flow toll fee and Penalty Charge (For non-member)


  Fine Ticket Management

  We manage fine tickets and payment service for customers to avoid pending tickets that may cause future risks. We follow Thailand law and regulations. 

บริการของ SMAT

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในบริการลีสซิ่งรถยนต์ และการจัดการด้านยานยนต์ เราพร้อมที่จะนำเสนอการจัดการปัญหาด้านยานยนต์แบบครบวงจรด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง โดยเกิดประโยชน์สูงสุด