บริการของเรา

Answer24
(ศูนย์รับเรื่องฉุกเฉิน)

ด้วยระบบที่สมบูรณ์พร้อมของทางบริษัท ที่มีศูนย์รับเรื่องฉุกเฉิน Answer24 ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ดังนั้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุหรือรถเสียฉุกเฉิน เราพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเหมาะสมทันท่วงที

  • ในกรณีอุบัติเหตุ Answer24 จะติดต่อแจ้งเหตุกับทางประกันภัย และประสานงานในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปยังสถานที่เกิดเหตุ

  • ในกรณีรถเสียฉุกเฉิน (เครื่องยนต์หยุดทำงานกระทันหัน รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เป็นต้น) Answer24 จะประสานงานกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศในการช่วยเหลือลูกค้า

อุบัติเหตุและรถยนต์เสียฉุกเฉิน Answer24 (สายด่วน) โทร 0-2015-2525 ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน