เกี่ยวกับเรา

Corporate Philosophy

เราจะมอบบริการด้านธุรกิจขับเคลื่อนที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจ ด้วยนวัตกรรมใหม่และการตระหนักถึงความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทย

มุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า สำหรับผู้ให้บริการลิสซิ่งรถยนต์และธุรกิจบริการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

Sustainability

เราจะตระหนักถึงความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ

Making a difference

เรามุ่งหวังที่จะมอบบริการด้านธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่

Above and beyond

เราจะมอบบริการที่น่าประทับใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า

Teamwork

เรามีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เราเข้าใจว่าความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่ดีของสมาชิกทุกคนในทีม