เกี่ยวกับเรา

Corporate overview

ชื่อบริษัท
บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด (SMAT)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ
18 มีนาคม 2546

ทุนจดทะเบียน
240.5 ล้านบาท

Shareholders

Executives
President - Takeshi Minoguchi
Vice President - Hiroshi Ishii
Director - Masatoshi Kakuto
Director - Naoki Oshita

Business description
Business relating to auto leasing, maintenance management service, fee management service and mobility service.

Employees
182 (as of Jul 2023)

Main affiliated companies