ริ
ษั
ซู
มิ
มิ
ซุ
ต้
ลิ
ซิ่
ด์
ร์
วิ
(
ด์
)
จำ
กั
ต้
ลิ
ซิ่
ด์
ร์
วิ
(
ด์
)
จำ
กั

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ดูทั้งหมด ⇀
1/3
<
>
OPERATING
LEASING
OPERATING
LEASING

FINANCIAL
LEASING

MAINTENANCE
MANAGEMENT SERVICE

พันธกิจ

เรามีอยู่เพื่ออะไร ?

เราจะมอบบริการด้านธุรกิจขับเคลื่อนที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจ ด้วยนวัตกรรมใหม่และการตระหนักถึงความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เราต้องการเป็นอะไร ?

มุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า สำหรับผู้ให้บริการลิสซิ่งรถยนต์และธุรกิจบริการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

เราควรปฏิบัติอย่างไร
เราเชื่อถืออะไร ?

Sustainability
เราจะตระหนักถึงความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ

Making a difference
เรามุ่งหวังที่จะมอบบริการด้านธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่

Above and Beyond
เราจะมอบบริการที่น่าประทับใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า

Teamwork
เรามีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เราเข้าใจว่าความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่ดีของสมาชิกทุกคนในทีม

ทำไมต้องเลือก SMAT

Long history more than 20 years in Thailand


High-trust auto leasing company with more than 10,000 units in operation


Cover all your company mobility service needs