ริ
ษั
ซู
มิ
มิ
ซุ
ต้
ลิ
ซิ่
ด์
ร์
วิ
(
ด์
)
จำ
กั

มุ่
สู่
ป็
"
อั
ดั
นึ่
"
สำ
รั
ผู้
ห้
ริ
ลี
ซิ่
ต์
ธุ
กิ
ริ
ขั
ลื่
ย่
ยั่
ยื
ต้
ลิ
ซิ่
ด์
ร์
วิ
(
ด์
)
จำ
กั
ผู้

ให้บริการลีสซิ่งรถยนต์

ชั้นนำ สำหรับองค์กรในประเทศไทย

บริการของเรา

บริการหลัก

ลีสซิ่งรถยนต์
สำหรับองค์กร

  • สัญญาเช่าดำเนินงาน
  • สัญญาเช่าทางการเงิน

Maintenance
Management
Service (MMS)

รถของคุณ
ให้หน้าที่ดูแลเป็นของเรา

บริการพิเศษ

บริการดูแลรถยนต์สำหรับองค์กร

  • บริการจัดการการใช้งาน M-Flow
  • บริการจัดการใบสั่ง
  • การอบรมขับขี่ปลอดภัย

เลือกบริการที่ใช่สำหรับคุณ

ความแตกต่างระหว่าง ลีสซิ่งรถยนต์สำหรับองค์กร กับ MMS

ลีสซิ่งรถยนต์สำหรับองค์กร

Maintenance Management Service (MMS)

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทางการเงิน

รถยนต์

SMAT ทำการสั่งซื้อ และส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้า

รถบริษัทของลูกค้า

บริการที่ครอบคลุม

เลือกรูปแบบบริการแบบ 'รวมการบำรุงรักษา' เพื่อรับบริการดูแลจาก SMAT แบบครบวงจร

• บริการบำรุงรักษารถยนต์
• การจัดการด้านภาษีรถยนต์
• ประกันภัยชั้น 1
• รถทดแทน
• ศูนย์บริการรับเรื่องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Answer24)

• บริการบำรุงรักษารถยนต์
• รถทดแทน
• ศูนย์บริการรับเรื่องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Answer24)

เมื่อสิ้นสุดสัญญา

สามารถเลือกได้ระหว่าง

• คืนรถให้ SMAT
• ซื้อรถในราคาตลาด

กรรมสิทธิ์รถยนต์จะถูกโอนให้กับลูกค้า

สิ้นสุดสัญญา

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจาก SMAT

Drive EVerywhere Drive EVeryday

ทำไมต้อง SMAT?

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้บริการลีสซิ่งรถยนต์สำหรับธุรกิจในประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย ในการจัดการดูแลรถยนต์องค์กรมากกว่า 10,000 คัน

แก้ไข และดูแลให้ทุกปัญหาที่เกี่ยวกับรถยนต์องค์กร ด้วยโซลูชันจากทาง SMAT เช่น บริการจัดการการใช้งาน M-Flow, บริการจัดการใบสั่ง

ลดหน้าที่การจัดการรถยนต์ในองค์กร ด้วยการดูแลจาก SMAT เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

รับประกันความคุ้มค่า ด้วยค่าเช่ารายเดือนแบบคงที่่ พร้อมบริการดูแลแบบครอบคลุมจากผู้เชี่ยวชาญ

ให้บริการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนน บริการรถทดแทน และอื่น ๆ อีกมากมาย


SMAT ดูแลครบ จบทุกปัญหารถยนต์องค์กร

ข่าวและกิจกรรม