เกี่ยวกับเรา

Message from president

เรา บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จะยึดถือปฏิบัติตามหลัก การบริหารจัดการและจะพยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ให้ภารกิจของเราบรรลุผลสำเร็จ

SMAT ให้คำมั่นสัญญาว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจ ทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานการบริการ ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงความน่าเชื่อถือในแวดวงยานยนต์ในประเทศไทย

SMAT เป็นองค์กรที่มีความคิดในเชิงบวกเพื่อที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในโลกที่มีความหลากหลาย โดยเราจะดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส และมีศีลธรรมเป็นสำคัญ

SMAT จะนำพาและมอบความน่าเชื่อถือของการเป็น บริษัท ลิสซิ่งรถยนต์ ชั้นนำในประเทศไทยแก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม เช่น ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น และพนักงาน อีกทั้งแบ่งปันภาพในอนาคตสู่การเป็น Mobility Platformer อันดับหนึ่งในประเทศไทยร่วมกับทุกท่าน โดยทำให้ SMAT เป็นบริษัทที่มีการจัดการการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสังคมที่มีความสุขผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ

ทาเคชิ มิโนกูจิ
ประธานบริษัท