บริการของเรา

การจัดการด้านอุบัติเหตุ

  • เราให้บริการประกันภัยชั้น 1 จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ ด้วยความคุ้มครองพิเศษสำหรับลูกค้าของเราโดยเฉพาะ

  • รถของเราซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

  • เราพร้อมให้บริการช่วยเหลือประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยแจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัย ให้คำปรึกษาด้านการเคลม ประสานงานเพื่อนำรถเข้าซ่อม และติดตามงานจนรถซ่อมเสร็จ

  • เราให้บริการรถทดแทนเพื่อใช้งานระหว่างซ่อม เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานของลูกค้า