บริการของเรา

บริการบำรุงรักษารถยนต์

  • เรามีเครือข่ายศูนย์บริการซ่อมบำรุง 1,700 แห่งทั่วประเทศ

  • เราให้บริการตรวจเช็คตามระยะ ซึ่งเป็นการตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์เชิงป้องกัน ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายกำหนดมาตรฐานไว้

  • เราเปลี่ยนแบตเตอรี่และยางรถยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา

  • เรามุ่งเน้นการให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อดูแลรักษารถยนต์ของท่านให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงป้องกันปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น