บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม Charity Bazaar ประจำปี 2566

บริษัทซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้บริจาคเงิน 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรม Charity Bazaar

ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยในวันที่ 23 กันยายน 2566 โดยรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล