SMAT 2020 CSR activity

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้ร่วมบริจาคของใช้ อาหาร และเวชภัณฑ์ ให้แก่ 3 องค์กรในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีแก่บุคคลภายใต้ความดูแลทั้ง 3 หน่วยงานหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19

 

Pattaya Orphanage

 

 

Ban Banglamung Social Welfare Development Center for Older Persons

 

 

The Pattaya Redemptorist school for the Blind