ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศเกี่ยวกับการโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ชี้แจงกรณีตรวจสอบพบความผิดปกติในระบบเครือข่ายของบริษัท

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทถูกโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อบริษัททราบเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัททั้งภายในและภายนอกได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที ในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อระบุข้อมูลที่อาจได้รับความเสียหาย และลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่าข้อมูลภายในบางส่วนไม่สามารถเข้าถึง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

โดยบริษัทจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

นอกจากนี้ บริษัทขอให้ระมัดระวังกลโกงทางโทรศัพท์ รวมถึงอีเมลที่น่าสงสัยและมิชอบ เนื่องจากผู้โจมตีระบบอาจอ้างตนว่าเป็นบุคคลของบริษัทเพื่อพยายามหลอกลวงในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกกันว่า “phishing”) ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต และ/หรือ ข้อมูลทางการเงิน และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวลูกค้าควรดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทาง ดังนี้

อีเมล: cpn@smauto.co.th

บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และบริษัทขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด