กิจกรรมปลุกป่าชายเลน ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

บริษัทซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่ 13 พค. 2566 โดยความร่วมมือจากศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ทีมผู้บริหารและพนักงาน

ได้ปลูกต้นโกงกางจำนวน 800 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม