บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่บ้านเด็กชายปากเกร็ด

คุณ ซาโตชิ ยากิ ประธานบริษัทซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับพนักงานบริษัท บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารใหม่ รวมถึงบริจาคของใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่บ้านเด็กชายปากเกร็ด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558