บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกช้างพัฒนา

คุณซาโตชิ ยากิ ประธาน บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับพนักงานบริษัท บริจาคเงิน จำนวน 60,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ รวมถึงบริจาคของใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกช้างพัฒนา เมื่อวันที 16 มิถุนายน 2556