กิจกรรมปลูกปะการัง ณ กองทัพเรือ

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คุณคุนิทาเกะ ฮาระ ประธาน บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังกับพนักงานบริษัท ณ กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องจากปะการัง เป็นส่วนปะกอบที่สำคัญของระบบนิเวศน์ทางทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยของพืชเละสัตว์น้ำหลายล้านชนิด ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่ปี 2553 ได้ส่งผลให้ปะการังบริเวณอ่าวเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้เกิดปะการังฟอกขาว ดังนั้น การร่วมกันปลูกปะการัง จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศน์ทางทะเลเอาไว้ได้