กิจกรรมร่วมช่วยเหลือคนตาบอด ณ มูลนิธิคนตาบอด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทและครอบครัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิเช่น เครื่องเขียน, อาหารประเภทนมและขนมต่าง ๆ, สบู่, แปรงสีฟันและกระดาษชำระให้แก่มูลนิธิ นอกจากนี้ พนักงานบริษัทได้ร่วมกิจกรรมทำสมุดบันทึกเพื่อนักเรียนตาบอด และช่วยเหลือในการทบทวนบทเรียน

กิจกรรมทำสมุดบันทึกเพื่อนักเรียนตาบอด

.      

ช่วยทำการบ้าน และทบทวนบทเรียน

ปัจจุบันในบางโรงเรียนยังไม่มีสื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาจึงใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบที่นักเรียนตาปกติใช้อ่านเขียน ดังนั้นนักเรียนตาบอดจึงต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตอาสาเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจกับบทเรียน

น้อง ๆ นักเรียนตาบอดจะเขียนความต้องการของพวกเขาลงบนกระดานของโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ซึ่งอาสาสมัครสามารถตรวจสอบและเลือกวิชาที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้