กิจกรรรมปลูกป่าชายเลน

บริษัทซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่ง และเป็นการเพิ่มจำนวนพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงเป็นการขยายพื้นที่สีเขียวและรักษาป่าชายเลนอันเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์