สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

การเช่ายานพาหนะ

การเช่ายานพาหนะ

TVMS (ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร)

TVMS (ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร)

สินค้าและบริการ

         บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านการให้บริการรถเช่าและ เป็นผู้ชำนาญการจัดการด้านยานยนต์ เรานำเสนอการจัดการปัญหาด้านยานยนต์แบบครบวงจร นำประสบการณ์ทั้งหมดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้ เพื่อควบคุมต้นทุนให้ต่ำและ เกิดประโยชน์สูงสุด

         เราจัดประเภทธุรกิจของเราเป็น 2 ประเภท การเช่าประเภทสัญญาเช่าดำเนินงาน และ การเช่าประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน เมื่อตัดสินใจที่จะเช่ายานพาหนะ ผู้เช่าเซ็นต์สัญญาเช่ากับเรา โดยมีระบุรายละเอียดเงื่อนไขของการใช้ยานพาหนะ ระยะเวลาในการเช่า และการชำระเงิน ในสัญญาเช่า ประเภทการเช่าทั้ง 2 อย่างนี้ จะมีลักษณะแตกต่างกันทางด้านกรรมสิทธิ์ในการครอบครองยานพาหนะ

         การเช่าประเภทสัญญาเช่าดำเนินงาน: ผู้เช่าจะใช้ยานพาหนะ และคืนยานพาหนะหลังจากการเช่าสิ้นสุดลง หรือ สามารถเลือกที่จะซื้อยานพาหนะไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าได้ โดยที่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เช่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเช่าประเภทสัญญาเช่าดำเนินงานรวมการซ่อมบำรุงแบบครบวงจรได้ (การเช่ารวมการซ่อมบำรุงแบบครบวงจร) ซึ่งเป็นการให้บริการหลักของเรา 

         การเช่าประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน: กรรมสิทธิ์ในยานพาหนะจะถูกโอนไปยังผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่าทางการเงินสิ้นสุดลง และผู้เช่าต้องซื้อกลับยานพาหนะที่ราคาค่าซาก (Residual Value) หลังจากนั้น ทรัพย์สินจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้เช่าทันที สำหรับการบันทึกบัญชี ผู้เช่าจะต้องบันทึกยานพาหนะเป็นทรัพย์สินของบริษัท และหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื่อมของทรัพย์สินเท่านั้น

         บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กำหนดให้ระบบการเช่าประเภทสัญญาเช่าทางการเงินเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า แต่หากท่านใดมีความสนใจที่จะรับบริการการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม เราขอนำเสนอการซ่อมบำรุงแบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการจากศูนย์รับเรื่องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ผนวกเข้าไว้กับการเช่าประเภทสัญญาเช่าทางการเงินครั้งนั้นๆได้


การเช่ายานพาหนะ

         การเช่ารถคันใหม่ : ผู้เช่าสามารถเลือกรุ่นรถที่อยู่ในตลาดตามความต้องการของผู้เช่า 

         การเช่ารถมือสอง : ถ้าผู้เช่ากำลังมองหารถเช่า ด้วยต้นทุนที่แตกต่างออกไป การเช่ารถมือสองของ SMAT จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ เรามีรถมือสองที่ผ่านการรับรอง ซึ่งรวมบริการการซ่อมบำรุง และการประกันรถยนต์แบบเต็มรูปแบบ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 

         การเช่ากลับ : “การเช่ากลับ” หรือ “การซื้อเพื่อให้เช่ากลับ” คืออีกวิธีหนึ่งที่จะแทนที่ทรัพย์สินยานพาหนะของคุณเป็นสัญญาเช่าภายในครั้งเดียว SMAT จะซื้อยานพาหนะที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของคุณ ด้วยราคาที่เหมาะสม และจะปล่อยให้คุณเช่ายานพาหนะกลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นระหว่างกัน ด้วยลักษณะการเช่ากลับนี้ คุณจะสามารถใช้ยานพาหนะได้เต็มรูปแบบโดยปราศจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่า และ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินของคุณได้ทันที 

         ทั้งสัญญาเช่าของการเช่ารถมือสอง และการเช่ากลับ เปรียบเสมือนสัญญาการเช่ารถใหม่ อีกทั้งลูกค้าสามารถซื้อยานพาหนะกลับได้ โดยที่กรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะกลับคืนสู่ผู้เช่าเมื่อสัญญาการเช่าสิ้นสุดลง และ ชำระเงินค่าซื้อกลับเรียบร้อยแล้ว


TVMS (ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร)

             ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงทุกวันนี้ มีความต้องการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ในการจัดการยานพาหนะ บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดเตรียม ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ การจัดการยานพาหนะในทุกๆด้าน และมองหาวิธีการที่ดีที่สุดมาปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

         การจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร พิจารณานำระบบจัดการที่เหมาะสมมาใช้ ให้มีความสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ทั้งภายนอกและภายในองค์กร